Onze missie en visie

“Wij, de mensen van Huisman, zorgen voor het track record van Huisman. Wij zijn degenen die de resultaten van onze inspanningen beïnvloeden en een positieve benchmark in de markt kunnen zetten.”

David Roodenburg, CEO

Onze missie

Wij transformeren innovatieve ideeën tot betrouwbare technische oplossingen voor – en samen met – onze klanten.

We hebben onze klanten opgenomen in onze missie omdat hun reflectie en feedback op onze ideeën, ons helpen deze ideeën te verbeteren en te ontwikkelen tot betrouwbare technische oplossingen.

Onze visie

Onze visie geeft ons perspectief voor de komende vijf jaar weer.

Het versnellen van de groei van renewable energiebronnen en conventionele industrieën helpen we duurzamer te worden.

Hoe willen we dit gaan doen?

  • Het faciliteren van de offshore wind capaciteitstoename door de ontwikkelingskosten te doen afnemen en het versnellen van de oplevering van windparken.
  • Het mogelijk maken van geothermische energie als rendabele en concurrerende renewable energy bron in Noord-Europa.
  • Het helpen van olie & gas bedrijven om hun netto nul-emissie doelen te halen.
  • Duurzame oplossingen te bieden voor minerale mijnbouwactiviteiten door een toename van elektrificatie.
  • Verder bij te dragen aan de circulaire economie door de levensduur van onze producten te verlengen en de valorisatie van industrieel afval.

Onze missie en visie hebben een sterke basis door onze waarden.
Onze waarden vertegenwoordigen wat wij willen dat onze klanten, mensen en andere belanghebbenden ervaren als zij, waar ook ter wereld, zakendoen met Huisman.