New Perspectives / Korneel

Juist daar waar het wringt, ziet Korneel van der Meer kans voor verbetering. Als Product Manager bij Huisman is hij dan ook niet vies van verandering. Samen met de business line ‘Huisman Geo’ werkt hij hard aan duurzame energieoplossingen. En ja, een enkele keer betekent dat weleens dat een product z’n tijd vooruit is of een investering op niets uitloopt.

“Hier kan alles. Als je er maar genoeg in gelooft, wordt het vanzelf werkelijkheid.”

Korneel van der Meer, Product Manager

Veel gebeurd in de afgelopen vijf jaar dat je bij Huisman werkt, niet?

“Absoluut. De omgeving verandert snel. Naast dat Huisman zich aanpast, dragen we ook actief bij aan die verandering. Voorheen was ik vooral bezig met ontwikkelingen voor de olie- en gasindustrie, nu ligt de focus op geothermie.” Hij lacht: “Blijft natuurlijk ook boren, maar dan wel een stuk schoner.”

En wat zit er op dit moment in de pijplijn bij ‘Huisman Geo’?

“Voor 2050 ligt er in Nederland een ambitieus plan op tafel, waarbij aardwarmte tweeëntwintig procent van de totale warmtevraag inneemt. Hiervoor zijn zevenhonderd doubletten nodig, oftewel twee naast elkaar liggende diepboringen. Nu zijn er nog maar twintig, dus er is nog een lange weg te gaan. We investeren in de ontwikkeling van geothermie, omdat we zien dat het een belangrijke bijdrage aan de energietransitie kan leveren. Het doel is om - in samenwerking met partners - geothermiecentrales op te leveren, en jarenlang in te staan voor warmtelevering en onderhoud. Long-term return, dat is waarin we geloven.”

Wat ontwikkelt Huisman dan precies?

"In het kort komt het erop neer dat wij technieken ontwikkelen om kosten te verlagen en risico’s te verkleinen. Daarbij kijken we niet alleen naar het boren van de putten, maar verlagen we ook kosten en risico’s tijdens de hele levenscyclus van het doublet.”

Kun je wat voorbeelden geven?

“Tuurlijk. Dat kunnen tools zijn voor nieuwe manieren van boren. Zo hebben we bijvoorbeeld een systeem dat met veel minder stappen - en dus sneller en veiliger - een put kan boren. We ontwikkelen een uniek concept dat continu gestuurd boren mogelijk maakt en daardoor veel goedkoper is dan bestaande systemen. Een ander voorbeeld zijn de composiet buizen. Corrosie en dichtslibben van de stalen buizen in de wand van de put, kunnen voor grote problemen zorgen. Operators proberen dit nu met kostbare maatregelen te verminderen, en daarom ontwikkelen wij composiet buizen. Dat corrodeert namelijk niet, slibt niet dicht, en is veel lichter dan staal. Kun je dat installeren en het werkt voor de komende dertig jaar, dan heb je veel lagere operationele kosten.”

Waar geloof je nog meer in?

“In onze krachten bundelen. We verstoken hier letterlijk nogal wat energie. Dan is het wel mooi als je dat samen met collega’s kunt inzetten om een schonere wereld te creëren.”

Vind je het belangrijk om daarin voorop te lopen?

“Ja. Ik zie mijn werk hier niet als ’s ochtends aankomen en ’s avonds weer weg, en dat was het dan’. Op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden geeft betekenis aan mijn werk.”

Waar focust Huisman zich de komende jaren nog meer op?

“De grootste usual suspect: offshore wind. Er worden nu heel veel en steeds grotere turbines geïnstalleerd op zee. Huisman bouwt high-tech kranen om dit te kunnen realiseren. Al die nieuwe windmolens hebben natuurlijk ook onderhoud nodig, daar ligt een markt voor mooie tools die wij gaan bedenken.”

Hoe kom je eigenlijk tot oplossingen voor zulke complexe problemen?

“Pfoe.” Er valt een korte stilte, waarna hij vervolgt: “Wat ik probeer is een probleem vanuit een ander perspectief te bekijken. Stel je bent een stakeholder, hoe ervaar je het probleem dan? Dat biedt soms nieuwe inzichten. Overigens werken bij Huisman heel veel mensen van wie ik kan leren. Niemand heeft hier de wijsheid in pacht. We werken vaak aan iets dat nog niet bestaat, dus dan ga je samen op zoek naar oplossingen.”

Hard werken?

“Zeker. Met alleen mooie praatjes blijft geen tienduizend ton in de lucht hangen.”

Wat moet een echte ‘Huisman’ in zijn of haar mars hebben?

“Je moet niet bang zijn voor vernieuwing. Flexibiliteit en initiatief zijn ook belangrijk. Als jij je inzet, dan is er heel veel mogelijk. Eigenlijk kan alles. Als je er maar hard genoeg in gelooft, dan wordt het vanzelf werkelijkheid.”

Wil jij ook impact maken en onderdeel zijn van een wereldwijd team van innovators? Bekijk dan onze vacatures

Meer 'New Perspectives'

Lees meer of bekijk de video over het perspectief van: