Missie, Visie & Waarden

“Wij, de mensen van Huisman, zorgen voor het track record van Huisman. Wij zijn degenen die de resultaten van onze inspanningen beïnvloeden en een positieve benchmark in de markt kunnen zetten.”

David Roodenburg, CEO

Missie

Wij transformeren innovatieve ideeën tot betrouwbare technische oplossingen voor – en samen met – onze klanten.

We hebben onze klanten opgenomen in onze missie omdat hun reflectie en feedback op onze ideeën, ons helpen deze ideeën te verbeteren en te ontwikkelen tot betrouwbare technische oplossingen.

Visie

Onze visie geeft ons perspectief voor de komende vijf jaar weer.

Het versnellen van de groei van renewable energiebronnen en conventionele industrieën helpen we duurzamer te worden.

Hoe willen we dit gaan doen?

  • Het faciliteren van de offshore wind capaciteitstoename door de ontwikkelingskosten te doen afnemen en het versnellen van de oplevering van windparken.
  • Het mogelijk maken van geothermische energie als rendabele en concurrerende renewable energy bron in Noord-Europa.
  • Het helpen van olie en gas bedrijven om hun netto nul-emissie doelen te halen.
  • Duurzame oplossingen te bieden voor minerale mijnbouwactiviteiten door een toename van elektrificatie.
  • Verder bij te dragen aan de circulaire economie door de levensduur van onze producten te verlengen en de valorisatie van industrieel afval.

Waarden

Onze waarden zijn representatief voor wat wij willen dat onze klanten, onze mensen en andere belanghebbenden ervaren wanneer ze met Huisman in contact zijn.

Onze klant staat centraal (Cherish our clients)

Wij streven naar op vertrouwen gebaseerde, lange termijn relaties met klanten. We tonen proactieve interesse in onze klanten en zijn duidelijk op het gebied van verwachtingen. We luisteren zorgvuldig en zorgen voor een open en vriendelijke dialoog. We behandelen klanten altijd met waardigheid en respect en stellen ze nooit teleur.

Eén team, één bedrijf (One team, one company)

We begrijpen op welke manier ons werk bijdraagt aan het behalen van de overkoepelende Huisman doelstellingen. We werken met iedereen samen ongeacht afdeling, discipline, regio of organisatie. Wij respecteren en vertrouwen anderen en staan open voor feedback. We bieden anderen onze hulp aan en vragen om hulp als dat nodig is. We communiceren pro-actief.

Eigenaarschap (Show ownership)

We komen al onze afspraken na en houden anderen aan hun afspraken. We lopen niet weg voor problemen of fouten, maar we bespreken deze om gezamenlijk tot een oplossing te komen. We stellen duidelijke doelen en communiceer deze. We baseren onze besluiten op feiten en sterke argumenten. We plannen vooruit, zowel voor onze dagelijkse activiteiten als voor de lange termijn.

Gedreven door innovatie (Build on innovation)

We zijn trots op en geïnteresseerd in onze innovatieve producten en diensten. We signaleren problemen en doen suggesties voor verbetering. We gaan graag uitdagingen aan en zoeken naar creatieve oplossingen. We denken ‘out of the box’.

Veiligheid door design (Safety by design)

We realiseren ons dat ons werk van invloed is op ieders veiligheid en we denken na voor we handelen. We kennen en verdiepen ons in de risico’s voor aanvang van het werk en geven feedback over kwesties gerelateerd aan veiligheid. We stellen onszelf en anderen nooit bloot aan ongecontroleerde risico’s.

Kwaliteit wint altijd (Quality always wins)

We voelen ons verantwoordelijk voor de door ons geleverde kwaliteit. We investeren in de ontwikkeling van onze eigen kwaliteiten en in die van anderen. We motiveren elkaar om de kwaliteit constant te verbeteren waarbij we conform procedures en standaarden handelen.