New Perspectives / William

Mechanical Engineer William Walhout ziet de komende jaren volop kansen binnen de energietransitie. Niet in de laatste plaats duurzame energieoplossingen. Bijvoorbeeld op schepen.

In tijden van transitie, zoek je naar oplossingen voor de toekomst.”

William Walhout, Mechanical Engineer

Waar ben je op dit moment mee bezig?
Met een motion compensated monopile gripper. Meestal worden monopiles vanaf een jack-up schip geïnstalleerd, maar deze gripper kan de scheepsbewegingen compenseren. Hierdoor is het mogelijk om monopiles vanaf een drijvend schip te installeren. We bereiden ons hiermee voor op een toekomst waarin bijvoorbeeld windturbines steeds dieper in de zee worden geplaatst en daarom steeds groter en zwaarder worden geproduceerd.”

Handig!
“Ja, in tijden van transitie ga je als engineer op zoek naar toekomstbestendige oplossingen. Het is niet goed om altijd maar alles bij het oude te laten. De offshore markt is van oudsher conservatief, maar bij Huisman denken we na over creatieve oplossingen voor energiewinning en opslag. Afwachten is sowieso niet aan ons besteed, liever gaan we aan de slag om te bewijzen dat onze ideeën werken.”

Welke kansen zie je?
“Ik zie voor ons een grote rol weggelegd in betere manieren bedenken hoe met energie om te gaan. De kansen voor de toekomst liggen in slimme energieoplossingen, zoals grootschalige energieopslag. Bijvoorbeeld op schepen. Dat is namelijk hard nodig, om duurzame energie tijdens dalmomenten op te vangen.”

Hoe maak je eigenlijk een goed ontwerp?
“Dat doe ik niet alleen. Ik win altijd advies in van mijn collega’s om het ontwerp nóg beter te maken. Het is geen schande om hulp aan anderen te vragen, dat heeft helemaal niets te maken met of je iets wel of niet kan. Kruisbestuiving is onderdeel van het creatieve proces. Lang niet iedereen ziet engineering als een creatief proces, maar ik vind dit essentieel om een succesvol product neer te zetten.”

Welke instelling heb je daarvoor nodig?
“Het is belangrijk om open-minded te zijn. Ik betrek graag andere collega’s bij mijn werk. Daar word ik een betere ontwerper van. Daarnaast voel ik ook een drive om na te denken over duurzame energie.”

Hoe dan?
“Door bijvoorbeeld minder staal in een product te stoppen. Ik maak het niet zwaarder dan nodig. Zo blijven we ook concurrerend. Windmoleninstallatie equipment draagt bij aan de energietransitie, ook daar houd ik me mee bezig. En ik maak deel uit van een interessante onderzoeksgroep voor onze bedrijfstak geothermie.”

Doe eens een wilde gok: hoe ziet het offshore-landschap er over twintig jaar uit?
“Offshore-installaties en schepen zitten dan vol met creatieve en schone energieoplossingen. Deels gedreven door overheidsregels, maar ook gedreven vanuit bedrijven zelf.”

Wil jij ook impact maken en onderdeel zijn van een wereldwijd team van innovators? Bekijk dan onze vacatures

Meer 'New Perspectives'

Lees meer of bekijk de video over het perspectief van: