Netwerk stabilisatiesysteem gebaseerd op zwaartekracht

In 2020 is Huisman samen met partner Gravitricity uit Edinburgh, Verenigd Koninkrijk, gestart met de ontwikkling van een prototype van een 250kW, op zwaartekracht gebaseerde, installatie voor het stabiliseren van het elektriciteitsnet.

Het Gravitricity-systeem is ontworpen om het elektriciteitsnet te stabiliseren door middel van het hijsen en neerlaten van een zwaar gewicht. Hierdoor wordt wereldwijd concurrerende groene energieopslag en -afgifte mogelijk. Dit systeem zal in Europa worden gebouwd en zal in het Verenigd Koninkrijk worden geïnstalleerd. Het systeem is naar verwachting eind 2020 operationeel.

Voor meer informatie lees ons persbericht over het netwerkstabilisatiesysteem gebaseerd op zwaartekracht.