Huisman gaat voor 50% minder uitstoot zakelijk verkeer

We hebben ons gecommitteerd aan het doel om de CO2-uitstoot van ons woon-werkverkeer en zakelijk verkeer in Nederland voor 2030 met 50% te verminderen. Samen met ruim 30 Rotterdamse werkgevers zijn we verenigd in de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit.

Door collectief deel te nemen aan deze werkgeversaanpak, kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaatdoelen, wetende dat woon-werkverkeer en zakelijk verkeer ongeveer de helft van al het passagiersverkeer uitmaken.