NieuweWarmteNu! krijgt voorwaardelijke toekenning

Het Nationaal Groeifonds heeft het consortium NieuweWarmteNu! (NWN!), waarvan Huisman partner is, een voorwaardelijke bijdrage toegekend. Als deze definitief wordt, kunnen maximaal 10 collectieve warmteprojecten in de gebouwde omgeving en de glastuinbouw worden ontwikkeld als vervanging voor verwarming met aardgas. Afhankelijk van de snelheid van het vervolgtraject kunnen de eerste projecten al in 2023 met de bouw starten. NWN! kan voor een impuls zorgen in de energietransitie en in het afbouwen van aardgasgebruik, tegen lage maatschappelijke kosten.

In het consortium NWN! werkt Huisman samen met overheden, (warmte) bedrijven, netbeheerders, energiecooperaties en kennisinstellingen, om een versnelling te geven aan de inzet van duurzame collectieve warmtesystemen. Naast de projecten die NWN! wil realiseren voor de aanleg van duurzame collectieve warmtesystemen in de gebouwde omgeving en de glastuinbouw, worden diverse innovaties in de praktijk gedemonstreerd. Hierdoor wordt de benutting van duurzame warmtebronnen zoals geothermie, restwarmte, zonthermie en aquathermie aanzienlijk vergroot.